Siden 1864 har Hemne Sparebank og bygda støttet opp om hverandre. Hvert år er vi stolte av å kunne gi tilbake over 2 millioner kroner til lokale lag, foreninger og kultur.