Hemne Sparebank ble etablert den 10. november i 1864, og har gjennom over 150 år som lokalbank bistått lokalsamfunnet gjennom både gode og dårlige tider. 

Les om hele bankens historie her!

 

Bankens historie fra de første 125 årene er skildret i jubileumsboka "Fra fjærpenn til data" som kom ut i 1989, og i boka "Lokalbank i 150 år" som kom ut i forbindelse med bankens 150-årsjubileum i 2014. Bøkene tar samtidig for seg historien om utviklingen i Hemne kommune i disse 150 årene. Det har alltid vært nøye sammenheng mellom bankens, kommunens og næringslivets ve og vel. Er du interessert i bøkene, kan de fås ved henvendelse i banken.