Ingen liker at deres aksjefond faller i verdi. Derfor er det viktig å minne seg selv på at svingninger ofte omtales som din beste venn. Fordi nettopp dette er årsaken til at du over tid, mest sannsynlig oppnår en høyere forventet avkastning enn for eksempel bankrenten. Generelt kan man si at det er lurt å kjøpe når noe er billig og selge når det er dyrt. Dette gjelder også i aksjemarkedet. Utfordringen er at det er vanskelig å time markedet ved å kjøpe og selge på rette tidspunkt.

Historien viser likevel at aksjemarkedet som regel vil styrke seg etter en økonomisk krise. Ved å fortsette spare i fond i nedgangstider, vil du også få med deg den verdistigningen som antakelig vil komme når markedet snur.

Vi foreslår at du stiller deg selv et par spørsmål hvis du ønsker å avslutte din spareavtale: 

  • Har din økonomiske situasjon endret seg?
  • Hva var målet og årsaken til at du startet med en spareavtale?

 

Figuren viser hvordan et innskudd i år 2000 utviklet seg i verdi hvis du sparte pengene på en bankkonto eller i aksjemarkedet. Til tross for finanskrisen i 2008 og Koronakrisen vi er i nå, viser figuren av man kan forvente en høyere avkastning på sparepengene sine ved å ha dem i aksjefond enn på en bankkonto.

Våre råd til deg som har spareavtale:

  • Hvis din økonomiske situasjon har endret seg som følge av Koronakrisen, forstår vi at det kan være vanskelig å prioritere fondssparing. Har du mulighet til å justere det faste sparebeløpet litt ned, og på denne måten fortsette med din månedlige spareavtale? På denne måten vil du fortsatt befinne deg i aksjemarkedet når stigningen måtte komme.
  • Om din økonomiske situasjon ikke har endret seg og du har mulighet til å fortsette med spareavtalen din, bør du holde deg til den langsiktige spareplanen du har satt deg.
  • Hvis du er så heldig å ha litt ekstra å rutte med, kan det være en god ide å øke den månedlige sparingen din. Å fortsette med spareavtalen din, og faktisk spare mer, er sannsynligvis lurt å gjøre i en periode med økonomisk usikkerhet. Husk da, som tidligere, å tenke langsiktig og at du tåler en eventuell ny nedgang i markedet. 
- Å fortsette med spareavtalen din, og faktisk spare mer, er sannsynligvis lurt å gjøre i en periode med økonomisk usikkerhet. 

Vi er ved din side og hjelper deg gjennom krisen. Ønsker du flere råd og tips om fondssparingen din, ta gjerne en titt på våre nettsider.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.